Yazarlık

Yazarlık

robotik kodlama

Genel Bakış

Atölyenin amacı çocukların hayallerini, kendi özgür düşüncelerini etkili bir biçimde yazma, ifade etme ve bir kurgu içinde kullanabilmelerini sağlamaktır. Atölye, çeşitli görsellerden hareketle parçadan bütüne doğru bir yazma yöntemine doğru ilerlemeyi ve yazarlığa ilişkin kuralların, tekniklerin ele alınacak örnek öyküler üzerinden gösterilmesini içeriyor. Genellikle bir hikâyede neyin anlatıldığı ile ilgilenen çocuklar, bu çalışma ile birlikte yalnız neyin anlatıldığıyla değil, aynı zamanda nasıl anlatıldığı ile ilgilenecek duruma geleceklerdir. Böylece çocuk, sevdiği bir öykünün nasıl kurulduğunu, yazma serüveninde kullanması gereken araçların ne olduğunu ve ne yaptığını bilerek yazarlığın ilk adımlarını atacaktır.