Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

robotik kodlama

Genel Bakış

Yaratıcı drama atölyeleri “yaparak yaşayarak öğrenme” açısından en etkili atölyelerden biridir. Drama süreçlerinin içinde yer alan birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Drama, oyunsu özellikler taşır ve oyunun gücünü kullanarak çocukların yaratıcılığını destekler. Dramanın en önemli hedeflerinden biri toplumsallaşmayı sağlayarak toplumda hoşgörülü, empatik, demokratik bireyler yetiştirebilmektir. Toplumsal yapı içinde çocukların kurgusal düşünme biçimleriyle gerçek yaşam arasında bağlantı kurmalarına yardım eder.