İşitsel Sanatlar

İşitsel Sanatlar

robotik kodlama

Genel Bakış

Müzikal etkinliklere katılan çocuklar bazen bireysel bazen de grup olarak belirli sorumluluklar alır, toplumsal ortama girerek sosyalleşirler. Grup çalışmaları düzenli ve disiplinli olma, çevresine uyum sağlama ve birlik içinde mutlu yaşama alışkanlığı kazandırır.


Şarkı söyleyen çocuklar sesini kullanmayı öğrenir, müzik aletlerini kullanarak enerjisini olumlu yollarla dışarı yansıtır, sesleri keşfederek kendi ritimlerini oluşturur ve çalgı çalma becerisi kazanır. Bu da çocuğun kendine güven duymasını sağlar.