Hakkımızda

ZB AKADEMİ ÇOCUK KULÜBÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Özel ZB Akademi Çocuk Kulübü ilkokul ve ortaokul öğrencileri için VIP standartlarda oluşturulmuş bir kurumdur. ZB Akademi’nin kuruluş amacı; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak koşulu ile bilgiyi ezberlemeden özümseyen, düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş, sadece okul derslerinde değil bilim ve sanat alanlarında da başarılı olan, özgürce düşünüp kendini özgürce ifade edebilen, milli değerlere bağlı ve milletlerarası değerlere açık, iyi derecede yabancı dil bilen, mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân hazırlamaktır.

ZB AKADEMİ’de;

  • Her sınıf VIP standartlarda oluşturulmuş olup grup kontenjanları sınırlı tutulmuştur.
  • Her öğrenci, çocuğun fizyolojik gelişimine olumlu katkıda bulunmak adına, ortopedistler tarafından tasarlanan tek kişilik özel sıralarda oturur.
  • Oluşturulan Z-KÜTÜPHANE ile öğrenci teknolojinin tüm imkanlarından yararlanır.
  • Kütüphanede MEB, Pedagoji Derneği, Eğitim Reformu Girişimi Uzmanları tarafından tavsiye edilen yüzlerce kitap bulunur ve öğrencilerin düzenli olarak bu kitaplardan yararlanması sağlanır.
  • Grup sorumlusu öğretmenler özel olarak seçilmiş, tecrübeli eğitimcilerdir.
  • Alanında uzman psikolojik danışman ve rehber öğretmenler tarafından, öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek ve öğretim hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamak için çalışmalar yapılır.
  • Öğrenci güvenliği en üst seviyededir, çalışma aralarında her katta ve bahçede nöbetçi grup sorumluları çocukların takibini yapar. Öğrenciler veli ya da onların vekalet verdiği kişiler dışında kimseye teslim edilmez. Tüm kurum 7/24 kamera ile izlenir.