Robotik Kodlama

Bilişsel Becerileri Geliştirme

robotik kodlama

Genel Bakış

“Curious & Genius Bilişsel Beceriler Geliştirme Aktiviteleri” klasik eğitim anlayışındaki bilgi aktarım yöntemlerinden farklı olarak bilginin analizini, sentezini ve bilginin transfer edilerek yeni problemlerin çözümünü hedeflemektedir. Özellikle görselliğin ön planda tutulduğu birbirinden farklı özgün etkinliklerle çocuklarda yeni ve farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlamaktadır. Düşünme becerileri etkinliklerinde bir yandan üretken düşünme teşvik edilirken diğer yandan sistemli ve bütünsel bir düşünce geliştirmeye çalışılmaktadır. Yıl içerisinde üç kez yapılan Curious & Genius PAT uygulamaları (Profil Analiz Testleri) ile öğrencilerin algılama, dikkat, mantık, akıl yürütme, işlem becerisi, sözel yetenek, sayısal yetenek, eleştirel düşünme becerileri velilere raporlanmaktadır.