Akıl Ve Zeka Oyunları

Akıl Ve Zeka Oyunları

robotik kodlama

Genel Bakış

Akıl ve zekâ oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. Zekâ oyunlarının temel amacı kişilerin düşünme becerilerini geliştirmektir. Özellikle 6-14 yaş arasındaki çocuklar için bu oyunlar çok önemlidir. Zekâ oyunları, çocukların algılarını, hafızalarını, bilişsel becerilerini geliştirmek ve güçlendirmek için kullanılabilir.  Bunun için doğru materyaller ve doğru eğitmenler eşliğinde, farklı öğrenme metotları göz önünde bulundurularak eğitim verildiğinde çocukların gelişimi önemli derecede fark edilmektedir.


Akıl Ve Zeka Oyunlarının Öğrenciye Yararları


  • Akıl yürütme ve problem çözme becerisini geliştirir.
  • Konsantrasyon ve süre derinliği artar.
  • Çok yönlü, stratejik ve eleştirel düşünebilme yeteneği kazanır.
  • Sebep – sonuç ilişkisi kurar.
  • Planlı hareket etme yetisi artar.
  • Hızlı düşünme ve karar verme yetisi artar.
  • Durumlar karşısında farklı çözüm yolları geliştirir.
  • Ekip çalışmasına yatkınlığı artar
  • Akademik başarısı (sınav / ders başarısı) artar.