Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

robotik kodlama

Genel Bakış

Fen bilimleri atölyesinin amacı öğrencilerde bilimsel merakı uyandırmak ve öğrencinin yeni, yaratıcı fikirler üretebilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin alan çalışması, kontrollü deney gibi bilimsel çalışma süreçlerini, bu ve bundan sonra yapacağı projelerde kullanabilmeleri için onlara uygulama olanağı sunmak, projelerinin içeriğini oluşturan fikirleri ve çözümleri yazılı ve sözlü anlatımla ifade edebilmelerini, sunabilmelerini, tartışabilmelerini ve savunabilmelerini sağlamak, günlük hayatın içindeki ayrıntıların, bilimsel yöntemlerle açıklanabileceğini keşfedip yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamak atölyenin önemli kazanımlarındandır.